Silka Plate

Silka Platen benyttes til oppmuring av skillevegger og bakmur i nybygg og ved renovering, særlig der det stilles spesielle krav til brannegenskaper og lyddemping. Fjær og not-systemet sikrer høyt arbeidstempo og høy presisjon. Som en følge av Silks minimalemål-toleranser og nøyaktig geometri benyttes kun 2 mm tynnfugelim, Silka Secure-lim,  i stuss- og liggefuge-sammensetninger. Fliser limes direkte på Silka-veggen uten avrettende pusselag.

Fordeler

Bauplatte

Tynne vegger med:

  • God lydisolering
  • Høy trykkstyrke
  • Mulighet for montering av fliser direkte på veggen
  • Brannklasse A1
  • Varmeakkumulerende
  • Inneklimamerket