Ytong Porebetong

Baustoff Ytong

Naturens råstoffer
De viktigste råstoffene til framstilling av porebetong er kalk, sand og vann - alle råstoffer som forekommer naturlig. De finnes på størstedelen av jordoverflaten, og er stort sett uuttømmelige. Nedbrytningen foregår skånsomt, slik at naturens balanse ikke påvirkes.

Energieffektiv produksjonsprosess
Ytong porebetong produseres i et lukket system og bruker mindre energi enn produksjon av lignende byggematerialer. Eksempelvis resirkuleres 85 % av den vanndampen som oppstår i produksjonen. Den del som ikke kan resirkuleres i prosessen, varmes opp igjen og inngår på nytt i produksjonen sammen med overskuddsmateriale fra tidligere produksjon. Det utledes ingen skadelige stoffer til jorden, vannet eller luften.

Lavt råstofforbruk
De råstoffene som brukes til produksjon av porebetong, er neste uuttømmelige og forbruket er derfor skånsomt. Råstofforbruket i en blokk med PP 2/0,4 er f.eks. kun 400 kg/m³. Av Ytongs råstoffbalanse kan man se at det av 1 m³ råstoff framstilles mellom 5 m³ - 8 m³ porebetong.

Behagelig inneklima
Med Ytong porebetong er du sikret et behagelig inneklima. Ytong porebetong er inneklimamerket, som det eneste porebetongprodukt. Inneklimamerket er en dansk, frivillig miljømerkeordning for byggevarer og produkter til bygg. Inneklimamerket stiller krav til produktet i bruksfasen - herunder påvirkningen av luftkvaliteten i inneklimaet. Ytong porebetong inneholder ingen skadelige stoffer, ingen flyktige organiske forbindelser og avgir ingen partikler.