Ytong porebetong

produksjon af Ytong Porebetong

Naturens råstoffer
De viktigste bestanddelene for framstilling av prebetong er kalk, sand og vann - råstoffer som alle forekomer naturlig, som finnes på størstedelen av jordens overflate, og som er en nesten uuttømmelig ressurs. Utvinningen skjer forsiktig, slik at det ikke oppstår en ubalanse i naturens kretsløp.

Hvordan framstilles porebetong?
Sanden finmales og blandes med de ubehandlede råstoffene kalk, sement, vann og aluminiumspulver (et gjenbruksprodukt). Materialer fra prebetongproduksjonen kan resirkuleres i produksjonen. Grunnvannet påvirkes ikke af porebetongproduksjonen, og det kondensatet som oppstår i produksjonen, benyttes som prosessvann.

Aluminium fungerer som hevemiddel: Hydrogengass danner små jevnt fordelte luftbobler i den porøse porebetongmassen, noe som fører til den karakteristiske fine porestrukturen. Etter tørking skjæres de halvfaste blokkene med et nøyaktig snitt ved bruk av vanndamp ved 200C. Nå blokkene er tørket, innes det kun varmeisolerende luft i porene.

produksjon af ytong porebetong

Under produksjonen av prebetong frigis ingen skadelige stoffer, verken til luft, vann eller jord. Siden herdningen skjer med vanndamp, krever produksjonen kun lite energi. Dampkjelene varmes opp med jordvarme.

Lavt råstofforbruk
Råstoffene utvinnes forsiktig og brukes sparsomt. Råstofforbruket for en blokk med PP/2/0,4 er f.eks. kn 400 kg/m3. Råstoffbalansen for prebetong er gunstig - 1 m3 råstoff bliver til mellom 5 og 8 m3 porebetong.

Energibesparende framstilling
Porebetong framstilles i et lukket kretsløp som benytter mindre energi enn ved sammenlignbare byggematerialer. Dermed resirkuleres eksempelvis 85% av den vanndampen som benyttes til herdingen. Den delen som ikke kan brukes i denne prosessen, varmes opp på nytt og inngår på nytt i produksjonskretsløpet.