Silka Veggsystem

Silka Kalksandstein Baustoff

Kalksandstein er blitt brukt i årtier og er et klassisk byggemateriale som har høy anseelse i dag. Den første produksjon og bruk går tilbake til 1898.

1. Kalksandstein er framstilt av naturens ressurser
Bygningsmaterialet består av kalk, sand og vann. Naturlige ressurser som finnes overalt i naturen - uten kjemiske eller giftige stoffer.

2. Kalksandstein er miljøvennlig
Til produksjonen er kun en liten mengde energi nødvendig. Det finnes ingen miljøskadelige restprodukter og ingen skadelige utslipp. Sand- og grusgraver reetableres etter minedriften eller legges ut som rekreasjonsområder.

3. Kalksandstein er en forutsetning for et godt inneklima
Uansett vær - frost eller høy temperatur - finner man en optimal romtemperatur med massivbygg i kalksandstein. Kaldt om sommeren og behagelig varmt om vinteren.

4. Kalksandstein er optimalt varmelagrende
Selv når termometeret går amok, er de høyisolerte og tunge ytter- og innerveggene av kalksandstein raske til å tilpasse seg et temperaturskifte.

5. Kalksandstein er lydisolerende
Kalksandstein har pga. sin tunge massefylde gode lydisolerende egenskaper. Der man bygger med massive kalksandsteinsvegger, blir støyen værende hos naboen.

6. Kalksandstein betyr høy sikkerhet
I et hus bygget av kalksandstein er man alltid sikret mot brann og vær. Materialet kan rett og slett ikke brenne, og vekten sikrer et stabilt bygg.

7. Kalksandstein er produsert med en nøyaktig, glatt overflate
Murverk oppført i kalksandstein krever minimalt med etterbehandling.

8. Kalksandstein er frostbestandig
Frostbestandigheten for et kalksandsteinsmurverk garanterer en holdbar og værbestandig fasade som blir værende vakker og intakt.

9. Kalksandstein bidrar til lavt energiforbruk
Kalksandsteinsbygg er sertifisert med sikkerhet for lavt energiforbruk.

10. Kalksandstein er konkurransedyktig
Sammenlignet med andre byggematerialer kan man med kalksandstein bygge tynne og økonomiske vegger med stor stabilitet.