Silka Veggsystem

Silka kalksandstein

Framstilling av kalksandstein
Ved framstilling av kalksandstein benyttes det mindre energi enn ved framstilling av tilsvarende byggematerialer. Produksjonen er miljø- og støyvennlig, og det utledes ingen helseskadelige stoffer.

Råstoffer
Kalk og sand lagres i siloer og doseres etter vekt i forholdet 1:12. Deretter videreføres råstoffene til et transportanlegg og videre til reaksjonsbeholderen.

Reaktoren
I reaksjonsbeholderen omdannes brent kalk til kalkhydrat. Under trykk røres blandingen rundt, slik at optimal fuktighet oppnås.

Steinpresse
I den helautomatiske pressen formes steinene.

Herding
Steinene herdes i lange sylindriske trykkbeholdere. Herdingen av steinene skjer ved 160 til 220 °C. Steinene er under damptrykk i ca. seks timer for å sikre korrekt styrke.

Lagerplass
Etter herding og avkjøling er kalksandsteneine klare til bruk.

Kvalitetskontroll
Steinene testes med stikkprøver og skal være i samsvar med kvalitetskravene i SIA-Norm V 177, utgave 1995.

produksjon av Silka