Bærekraft

Ytong bærekraft

 

Fremtidsrettet og bærekraftig bygging har betydning for planleggingen og utførelsen av et bygg med hensyn til økologi og miljø. Til morgendagens bygg må bygningsmaterialene bidra til et energieffektivt bygg som er fritt for skadestoffer og har lang levetid. Ytong porebetong, Silka kalksandstein og Multipor mineralske isolasjonsplater er de riktige byggematerialene for å oppnå dette: Intelligent og økologisk gjennomtenkt fra starten. Fra utvinning og fremstilling av råstoffet til bruk til fremtidig nedbryting.

Grunnstoffene til Ytong porebetong, Silka kalksandstein og Multipor mineralske isolasjonsplater er sand, kalk og vann – helt naturlige råstoffer. De finnes på størstedelen av jordoverflaten, og er så godt som umulig å bruke opp. Utvidelsen av råstoffene skjer langsomt, slik at miljøet og naturens naturlige balanse ikke blir påvirket.

På grunn av økende interesse for økologisk gjennomtenkte produkter, oppfyller Ytong porebetong, Silka kalksandstein og Multipor mineralske isolasjonsplater miljødeklarasjonen basert på den internasjonale standarden ISO 14025. Sertifiseringen bekrefter at Ytong og Silka produktene er fri for skadestoffer og ikke avgir helsefarlige utslipp, samt sikrer en positiv økobalanse. De innovative Multipor mineralske isolasjonsplatene har videre blitt tildelt "natureplus"-sertifikatet. Dette sertifikatet dokumenterer at produktene oppfyller de strengeste økologiske krav som kan stilles til byggematerialer.

Pressetekst "Bærekraftigt bygg"