Ytong Multipor mineralsk isolasjonsplate

Ytong Multipor mineralsk isolasjonsplate

Ytong Multipor mineralsk isolasjonsplate er et miljøvennlig isolasjonsmateriale som er framstilt av de mineralske råstoffene sand, kalk, sement og vann samt et porebindemiddel.

Det tilsettes ikke kjemiske stoffer.

produksjon av Ytong Multipor