Brannbeskyttelse

brannbeskyttelse med Ytong

Ytong Porebetong og Silka Veggsystem er ikke brennbare byggematerialer, i overensstemmelse med DIN 4102 del 4, hvor høyeste byggematerialekategori A1 er inkludert. Denne gjelder både for den enkelte stein og for det samlede murverket.

Ytong Multipor mineralske isolasjonsplater er heller ikke brennbare. De tilhører de ikke brennbare isolasjonsmaterialene i klasse A1 i henhold til den europeiske brannbeskyttelsesnormen DIN EN 13501-1.

Ingen av de tre byggematerialene vil gi flammene ytterligere næring, og vil dermed hindre at brannen sprer seg. Materialene fører ikke til at det utvikles røyk, og frigir dermed ingen skadelige stoffer.