Tett-bebyggelse

Hvis man bygger en tomannsbolig eller et rekkehus, kan man utnytte grunnarealet optimalt og dermed bygge økonomisk. Her gjelder det samme som når man bygger en enebolig, hvis man velger riktige byggematerialer, sikrer man kvalitet i bygget fra starten av.  Hvis man kombinerer den varmeisolerende Ytong i yttermuren med den bærende og lydisolerende Silka i skillevegger og boligskille, får man en bolig med stor komfort. Ytong er også godt egnet for montering av skillevegger - valget avhenger av krav til komfort og lydbegrensning.

Den ideelle tomannsboligen og rekkehuset

  • Bærevegger i Ytong for alle utvendige vegger over jordoverflaten.
  • Boligskillevegger i Silka, selv i asymmetrisk design.
  • Innvendige vegger uten økt støyisolering i Ytong, ellers alltid Silka for økt lydkomfort.
  • Kjellervegger fortrinnsvis fra Ytong. Silka brukes der det stilles krav til høy statisk belastning.
  • Ytong massivt tak. Hvis man ønsker ekstra isolering, påføres Ytong Multipor.
  • Kjeller takplater settes opp i Ytong som alternativ til armert betong. Hvis man ønsker mer isolering, monteres det på Ytong Multipor.