Hebel Brannvegger

Hebel Brannvegger sikrer værdiene

Man kan ikke sikre industribygninger fullstendig mod brann, men man kan begrense skadene av en eventuell brann ved oppdeling av bygningen i sektorer av brannsikre vegger. Jo lengere tid brannveggene motstår ild og varme, jo bedre tid er det til å slukke brann og redde verdiene.

Med Hebel Brannvegger tilbyr Xella Norge en effektiv løsning til brannseksjonering av industribygninger.

Hebel Brannveggs elementer er store porebetongelementer. Disse monteres i bærende konstruksjoner av stål- eller betong.

  • Effektiv brannsikring i opp til 6 timer
  • Maksimal avskjermning mot varme
  • Ingen utvikling av gass ved ildspåvirkning

Brannsikker i opp til 6 timer

6 timers brannsikkerhet med Hebel Brannvegger

Porebetong er et ubrennbart byggemateriale i klasse A1. Hebel Brannvegger oppfyller kravene til EI-M i en konstruksjon REI-M, og motstår brann uten konstruksjonssvikt, gjennomtrengning av flammer og varme gasser samt varmetransport i opp til 6 timer.

6 timer gir god tid til å få folk ut, sikre verdier og bekjempe flammene.

Maksimal varmeavskjerming

Praktiske forsøk med Hebel Brannvegger har vist, at de ikke bare beskytter mot spredning av brann. Porebetongen er med sin lave varmeledningsevne et effektivt skjold mot varmeutviklingen på brannstedet. I løpet av de 6 timer, forsøket varte, steg temperaturen i det avskjermede område til kun 60oC, selv om brannområdet var over 1000oC varmt. Personer, maskiner, varer, ja selv eksplosive stoffer, vil være i sikkerhet skjermet av Hebel Brannvegger.

Ingen røykutvikling

Hebel Brannvegger gir ikke røjkgas ved brann

Brannforsøk har overbevisende demonstrert, at Hebel Brannveggselementer i motsetning til mange andre byggematerialer ikke utvikler gass under brann. Det betyr, at man kan unngå evakuering av naboeiendommer og at de som gjør slukningsarbeidene ikke utsettes for farlige gasser.