Etagebyggeri for bolig og erhverv

Boliger av høy kvalitet foretrekkes i moderne fleretasjes bygg. Den optimale utnyttelsen av hver enkelt utstykning er å bygge i flere etasjer, noe som er mulig når man bruker de riktige byggematerialene. Byggematerialer som tåler store belastninger, høy isolering og samtidig gir smale veggkonstruksjoner er å foretrekke. Disse betingelsene kan enkelt oppfylles med Silka og Ytong Multipor. Her er materialenes høye bærekraft og utmerkede varme- og lydisolasjon samlet i ett system.

Det ideelle fleretasjes bygget

  • Yttervegger som en kombinasjon av Silka og Ytong Multipor.
  • Alle innvendige vegger og bærevegger oppføres i Silka.
  • Parkeringskjellere oppføres med et lag Ytong Multipor montert på veggen.
  • Ikke-bærende vegger oppføres i Ytong
  • Ytong massivt dekke med ekstra isolering fra Ytong Multipor kan med fordel brukes i parkeringshus.
  • Kjellertak i armert betong med ekstra isolering fra Ytong Multipor.
  • Ytong Multipor anbefales til generell isolering, spesielt i underjordiske parkeringsanlegg.