Fleretasjes bygg (næring og bolig)

Daginstitusjon
Daginstitusjon

Prosjektbeskrivelse

Kontoreiendom
Kontoreiendom

Prosjektbeskrivelse

Bolig- og næringskvartal
Bolig- og næringskvartal

Prosjektbeskrivelse

Boligkvartal
Boligkvartal

Prosjektbeskrivelse

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Prosjektbeskrivelse

Hofjäger Palais, Berlin
Hofjäger Palais, Berlin

Prosjektbeskrivelse

Boligblokker
Boligblokker

Prosjektbeskrivelse