Nyheter

Ytong Energy+ blokken kan løse allergiproblemer med tette bygg

Ytong Energy+ blokken er svært godt dokumentert og inneholder ingen allergifremkallende stoffer eller legger grunnlag for sopp og råte. Den egner seg derfor svært godt til husbygging, i en tid der hus grunnet nye energikrav må være mye tettere enn før.

Seniorrådgiver Kent Hart i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er klar i sin omtale av Xella Norge AS sin porebetongblokk Ytong Energi+. Han legger ikke skjul på at de nye byggeforskriftene i for liten grad synes å ha tatt hensyn til annet enn energisparing. Noe som lett vil bety økt grunnlag for fuktighet, sopp og råte. Man skal ikke ha jobbet lenge med allergiproblemer for å vite hvilken skader det kan medføre på folks helse.

Porebetongblokken Ytong Energy+ "puster", men har like fullt en lambdaverdi så lav som 0,06. I praksis betyr det at man kan få isolert passivhus med en vesentlig tynnere vegg enn konkurrerende produkter. Tynnere vegger som "puster", men like fullt har bedre isolering. Dette kan kanskje sies å være som skreddersydd i en tid der energi skal spares, men allergiproblemer øker?

Forebygge problemer
– Vi mener det også er best å forebygge problemer, og derfor passer et produkt som Ytong Energy+ så bra, fortsetter Hart. Han forteller videre at NAAF har vært på Ytong Energ + leverandøren Xellas fabrikk i Tyskland, og der fått grave frem så mye info der bare vil om produktet. Hart er svært fornøyd med dokumentasjonen de har fått ut av dette besøket og fra Xella direkte.

– Et poeng vi også ser er at allergiproblemer synes å vokse når nye tilsetningsstoffer og kjemikalier introduseres i byggebransjen og andre steder. Et byggemateriale uten slike problemstillinger er derfor svært interessant, avslutter Kent Hart, den ene av to Xella ansvarlige hos NAAF.

– NAAF vil i samarbeid med Xella lage en liten brosjyre som skal vedlegges når blokkene sendes ut til forbrukere og byggfirmaer. Brosjyren vil gi en beskrivelse og veiledning i hvordan man best utfører konstruksjonen for å utnytte blokkas potensial og gode egenskaper, forteller Harts kollega Nils Otto Ledermann. Han er den andre ansvarlige for NAAFs Xella-prosjekt, og ellers seniorrådgiver i NAAFs inneklimagruppe.

Nye standarder    
– Ytong Energy+ er et kinderegg hvor man får passivhus, cradle to cradle resirkulering og godkjent anti-allergiløsning fra Norges Astma og Allergiforbund i samme blokk, forteller Thom Erik Pape, daglig leder i Xella Norge AS.

Det ble satt nye standarder innen bærekraftig bygging da Xella under Bau-messen i München presenterte sin nye Ytong Energy+, med en lambdaverdi på kun 0,06. Nå begynner disse å vise seg i praksis, og avtalen med NAAF er i følge Pape en spesielt hyggelig konsekvens.

– Etter en lang og grundig vurdering fra NAAF har de nå sagt ja til å gi oss en anbefaling for den nye blokken til bolig. Så vidt meg bekjent er Xella eneste leverandør av byggematerialer som har fått en slik anerkjennelse fra NAAF, forteller Pape.

Miljøsertifisert

Ettersom produktet fra start er miljøvennlig gjennomtenkt, har Ytong Energy+ blokken, som resten av Xellas sortiment miljøsertifikater som oppfyller globale standarder. For eksempel bekrefter miljøproduktdeklarasjonen fra Institut Bauen and Umwelt (IBU) i henhold til ISO 14025, at Ytong porebetong er fri for skadelige stoffer, ikke frigir farlige emisjoner og utviser en fremragende miljøbalanse.

Kontaktinformasjon:

Xella Norge AS, Dansrudveien 75, 3036 Drammen, tlf. 32 23 24 40

Kontaktperson
Daglig leder Thom Erik Pape, thom-erik.pape@xella.com

Norges Astma- og Allergiforbund
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo, tlf. 23 35 35 35, www.naaf.no

Kontaktperson
Seniorrådgiver Kent Hart, kent.hart@naaf.no