Nyheter

Xella med ny isolasjonsstandard

Ytong Energy+ hus

Det ble satt nye standarder innen bærekraftig bygging da Xella under Bau-messen i München presenterte sin nye Ytong porebetongblokk, med en lambdaverdi på kun 0,06.

- Ytong med lambda 0,06 er en massiv, naturlig, mineralsk blokk, basert på 100 % porebetong, forteller daglig leder Thom Erik Pape hos Xella Norge AS.  Han forventer å kunne tilby Ytong med den nye isolasjonsstandarden allerede denne våren, og ser frem til å kunne vise markedet en lang rekke nye muligheter, innenfor både energieffektivitet og bærekraftige bygg.

Vekker oppsikt

Ytong blokken med lambda 0,06 vekker oppsikt. Først og fremst fordi de høyere krav til energieffektivitet i boligen oppfylles, og det enkelt og med god margin. Produktet oppnår sin høye grad av varmeisolering, med en lambdaverdi på 0,06 W/mK og en U-verdi på bare 0,11 W/m2K, ved en kombinasjon av to lag porebetong og en kjerne av supervarmeisolerende Ytong Multipor. Disse tre lagene med porebetong produseres i en produksjonsprosess.

I tillegg er det mange fordeler ved monteringen. Med det varmeisolerende funksjonslaget med Ytong kan Ytong blokk lambda 0,06 bearbeides både enkelt, raskt og sikkert. Varmeisolering og murkonstruksjon monteres samtidig, i en arbeidsprosess. Dette er en betydelig fordel, både tids- og omkostningsmessig sammenlignet med andre konstruksjoner, hvor integrasjonen av varmeisolering, dampsperre m.m. krever flere ekstra arbeidsprosesser.

Et naturvennlig produkt
De viktigste komponentene i alle byggematerialer fra XeIIa er naturlige råstoffer som sand, kalk og vann. De er en stort sett utømmelig ressurs, og danner også basis for den nye Ytong blokken. Råstoffene utnyttes optimalt i produksjonen ved å bruke en m3 råstoff til fremstilling av min. 5 m3 ferdig byggemateriale.

Ved selve produksjonen av byggematerialet står også det miljøvennlige i forgrunnen. Den hvite Ytong blokken herdes i damptrykkedler ved en temperatur på 180° til 200 °C. Dampen brukes flere ganger, fordi den mellomlagres i dampakkumulatorer, og kan hentes inn igjen etter behov. Dermed spares energi, og man unngår å belaste naturen med varm damp og hett spillvann.

Hvis energinivået ikke lenger er tilstrekkelig for produksjon brukes spillvarmen til oppvarmingsformål. Det skal brukes omlag tre gigawattimer primær energi pr. år. Det tilsvarer den energimengde som kan varme 150 eneboliger pr. år. Ved å redusere det nødvendige forbruk av primær energi har XeIIa tilsvarende redusert bi-produktet CO2 med ca. 600 tonn/år.

Miljøsertifisert
Ettersom produktet fra start er miljøvennlig gjennomtenkt, har Ytong blokken som resten av Xellas sortiment miljøsertifikater som oppfyller globale standarder. For eksempel bekrefter miljøproduktdeklarasjonen fra Institut Bauen and Umwelt (IBU) i henhold til ISO 14025, at Ytong porebetong er fri for skadelige stoffer, ikke frigir farlige emisjoner og utviser en fremragende miljøbalanse.