Nyheter

Slik kan kosteffektiv og bærekraftig fasadefornyelse gjøres med helsegevinst

Avantors bygg i Nydalsveien 28 i Oslo har blitt et eksempel til etterfølgelse på hvordan moderne, kostnadseffektiv og bærekraftig fasadefornyelse kan gjøres. Løsningsordet er Ytong Multipor.

Isolering som «puster»
Ikke bare måtte bygget visuelt beholde sitt utseende, isoleringsegenskapene måtte også være svært gode for å sikre moderne krav til energieffektivitet.
Selv om Nydalsveien 28 representerer bruk av Ytong Multipor utvendig har materialet også en spesiell effekt ved innvendig bruk. Ytong Multipor «puster». Noe som er utrolig viktig for å unngå allergifremmende sopp og råteskader. Norges Astma og Allergiforbund bekrefter fordelene ved bruk av Ytong Multipor. Kontakt Xella Norge på epost: xella-norge@xella.com så vil du få tilsendt dokumentasjonen på dette.
Samtidig som isoleringen puster godt er i utgangspunktet utfordrende når man bruker betong, som Ytong Multipor i realiteten er. Dette behøver man neppe å være professor ved en institusjon som Byggforsk for å skjønne. Men med bruk av Ytong Multipor blir det like fullt både enkelt gjennomførbart og mulig. En Lambdaverdi på 0,042 sier forhåpentligvis det som er nødvendig å si?

Fornyelsesjobben
Ytong Multipor leverandør Xella Norge og deres samarbeidspartnere Arctic Bolig AS og Nydalen Arkitektkontor AS leverte fasadefornyelse til et bygg som ligger mer enn an til å bli en pryd for området når det i juni 2016 vil stå helt ferdig, fullstendig modernisert. For deg som holder til i Oslo-området, ta gjerne en kikk selv. Bygget ligger ved Akerselva, der gammel og ny bebyggelse nå ligger i skjønn forening. Dette er Oslo, før og nå, på ett og samme sted.

Arctic Boligs daglige leder Kjeld Andersen forteller om en spennende pionerjobb når det gjelder fasadefornyelse. Der han og partnerne har lært svært mye. Men når det er sagt har hans selskap lang erfaring med Ytong Multipor som byggemateriale. Derfor var det mye erfaring som lå bak denne nye utnyttelsen av det svært fleksible byggematerialet som Ytong Multipor faktisk er.

Arkitekten
Samarbeidspartneren når det gjelder dette prosjektet, Knut Kløvvik hos Nydalen Arkitektkontor AS, og kunne ikke si seg mer enig når det gjelder bruk av fasadematerialet Ytong Multipor til en jobb som denne.

- Det ble gjort en evaluering av eksisterende pussfasade, som gjennom noen år hadde fått et meget nedslående resultat.
Ved ny rehabilitering av bygget var det viktig for byggherre å se på løsninger som ikke medførte luftede puss-system, for å eliminere usikkerhet ved flere sjikt.
Høyblokken(14.etasjer inkludert teknisk toppetasje og underetasje) hadde utvendig betongvegg som kunne være ideelt som underlag for produkt som Multipor.
Etter befaring av referanseprosjekter ble det besluttet å gå for Multipor, både som en teknisk og kosteffektiv tilfredsstillende løsning.
Nå når bygget står ferdig med ganske store fasadearealer med puss, har vi fått et meget godt inntrykk av produktet. Fasaden har fått et flott utseende og pussoverflaten er meget jevn og fin.
Det har nok også hatt noe å si at entreprenørens arbeidslag har gjort en veldig god og kvalifisert innsats, sier Kløvvik.

Leverandøren
 - Ytong Multipor er ganske nytt i Norge, men har vært  mye brukt nedover i Europa. Derfor er det et nytt marked her i Norge når vi nå bruker Ytong Multipor til fasadefornyelse. Kontorbygget i Nydalsveien 28 i Oslo er et av våre første fornyelsesprosjekter. Bygget skal tilfredsstille BREEAM Very Good klassifisering når det står ferdig, forteller daglig leder Thom-Erik Pape hos Ytong Multipor-leverandøren Xella Norge.