Nyheter

Smart system sikrer maksimal fleksibilitet i høyden

Med vårt søyle/drager-system kan byggherren prosjektere løpende uten ventetid før levering eller betaling av store forhåndsbeløp. Dette har man stor nytte av i 2E Bolig Projektsalgs Farum-prosjekt Bel-Air DK, hvor det akkurat nå oppføres seksetasjes luksusboligblokker i Ytong porebetong.

Intervju med Morten Bak, salgssjef Xella Danmark A/S

Opp til 40 ukers leveringstid på tradisjonell betong gjør det interessant for byggherren å finne bærekraftige alternativer når det skal oppføres boligblokker og andre klassiske betongbygninger. Derfor har Ytong utviklet et søyle/drager-system som utnytter styrken i våre massive blokker. Det bygges inn loddrette Ytong O-blokker i vannrette Ytong Plater for å få en konstruksjon som i prinsippet ikke har noen høydebegrensninger, takket være den meget høye styrken.

– Systemet egner seg spesielt godt i høyhus hvor det av ulike årsaker kan være behov for løpende prosjektering. Den meget korte leveringstiden sammenlignet med tradisjonelle betongelementer gjør systemet svært fleksibelt å prosjektere med, sier salgssjef Morten Bak fra Ytong.

Leveres i løpet av én uke og betales løpende
Et av prosjektene i Danmark som drar stor nytte av det innovative Ytong-systemet, er Bel-Air DK i Farum, som er tegnet av Kim Utzon Arkitekter. Her oppfører 2E Bolig Projektsalg akkurat nå tre seksetasjers luksusboligblokker med søyle/drager-systemet som bærende konstruksjon.

Tradisjonelt oppføres denne typen boliger i betong i Danmark, men det har ikke vært den optimale løsningen her, siden eierne må ha mulighet til å gjøre endringer etter at de har kjøpt leilighetene. Dermed blir leveringstiden på materialene helt avgjørende. Morten forklarer:

– Denne måten å bygge på krever en fleksibilitet i prosjekteringen som er vanskelig å oppnå når det er så lang leveringstid på betong som nå. Her har vårt søyle/drager-system den fordelen at elementene kan leveres i løpet av en uke, etter hvert som behovet oppstår.

– Det betyr også at byggherren unngår å binde opp store forhåndsbetalte beløp, men i stedet kan betale etter hvert som produktene leveres. Slik slipper man likviditetsproblemer som kan oppstå når store beløp må forskuddsbetales flere måneder i forveien.

I tillegg har søyle/drager-systemet den fordelen at det leveres på paller som enkelt kan transporteres rundt på byggeplassen. Elementene skjæres til og bearbeides enkelt og raskt på forhånd med vanlig tømrer- og murerverktøy.

Optimalisering av energi og inneklima
For de kommende eierne av leilighetene i Bel-Air DK er også valget av nettopp Ytong porebetong som materiale gunstig: Ytong porebetong fremstilles utelukkende av hardt sammenpresset kalk og sand uten tilsetningsstoffer, og de uorganiske og hundre prosent naturlige bestanddelene gjør derfor materialet både energivennlig og diffusjonsåpent.

– Risikoen for fremtidige fuktproblemer er minimal når man bygger med Ytong porebetong, og dette er også en av de viktigste årsakene til at Ytong i dag foretrekkes ved oppføring av familieboliger. Og takket være søyle/drager-systemet er det nå mulig å oppføre høyhus med de samme gode egenskapene, avslutter Morten Bak