Nyheter

Billigere og bedre bygg krever integrerte systemer

Byggebransjen har et stort potensiale for å forbedre ressursutnyttelsen via forenklede prosesser basert på integrerte byggesystemer. Dette er det minst fire gode grunner til.

Byggebransjen har lang erfaring med effektiv kvalitetsbygging, men det er en lang vei før vi får innfridd det fulle potensiale. Dette er det flere grunner til, men en av de viktigste grunnene er at det fortsatt er altfor få prosjekter som utnytter fordelene ved en konsekvent system-orientert tilgang.

Med det mener vi en tilgang som allerede fra prosjekteringens tidlige begynnelse er basert på fleksible byggesystemer, slik at man kan bygge alt fra små familiehus til industribygg med de samme enkle grunnelementer.

Hos Ytong fremstiller og leverer vi nettopp integrerte byggesystemer basert på 100 prosent uorganiske ingredienser: kalk, sand og vann. Vi bidrar årlig til mer enn 300.000 prosjekter verden rundt, og vi kan se at den system-orienterte tilgang er langt mer ressurseffektiv enn de tradisjonelle måter å bygge på. Dette er det fire gode grunner til:   

Minimalt behov for ekstern rådgiving
Som systemleverandør utvikler og fremstiller vi ikke bare løsningene, vi er også behjelpelig med selve prosjekteringen in-house i mange av de prosjektene vi leverer til. Det gjør prosessen enklere og minimerer byggherrens behov for ekstern rådgiving, som igjen bidrar til å redusere utgiftene til prosjektet.

Kvalitetskontroll i alle faser
Siden våre systemer er sammensatt av noen få grunnleggende elementer bestående av 100 prosent naturlige ingredienser, blir det enklere å sørge for kvalitetskontroll fra start til slutt. Vi kvalitetssikrer underveis etter markedets førende standarder, og systemenes tekniske konstruksjon sørger for at risikoen for feil og forsinkelser på byggeplassen blir veldig liten.

Superrask levering
Det er en enkel prosess å produsere våre elementer og gjør at vi i Ytong har en av markedets korteste leveringstid. Rask levering gir arkitekten stor fleksibilitet og planleggingsfrihet til å gjøre endringer underveis i prosjektering helt frem til byggestart, uten de store kostnader.  

Med rask levering kan man unngå å måtte anskaffe lagringsplass og i stedet få levert materialer i takt med byggeriets fremdrift. Den raske leveringen gir også bedre muligheter for at entreprenøren kan si ja til nye ordrer på kort varsel.

En forenklet byggeprosess
Det er mye enklere å bygge med ett enkelt system enn å sammenbygge mange forskjellige deler fra forskjellige leverandører. Den enkle montasjen betyr at man blant annet får frigitt arbeidstid som kan benyttes til andre deler av prosjektet. I tillegg spares det tid når leverandøren i samarbeid med de utførende kan sikre levering direkte til arbeidsstedet, samt pakking av elementene i den rekkefølgen som de skal brukes.

Vi er med andre ord helt sikre på at det er et stort effektiviseringspotensiale ved å bruke en mer system-orientert tilgang. Og det er ikke bare økonomisk smart, det er også en tilgang som er mye bedre for miljøet, siden bygningens ressurser brukes så effektivt som mulig, og kan brukes om igjen i mange forskjellige prosjekter.