Næringsbygg

 

Ved oppføring av næringseiendommer blir byggematerialenes kvalitet prioritert høyt. Løsningen hvor varme- og lydisolering samt brannsikring er innebygd, prioriteres høyt. Ytong og Silka oppfyller alle kravene som stilles innen dette krevende området på en utmerket måte. I klassiske næringseiendommer, f.eks. i supermarkeder og i fleretasjes bygg, f.eks. alders- og sykehjem, stilles det spesielt høye krav til lyd- og varmeisolering. Her er bruk av massive byggematerialer som Silka kalksandstein i kombinasjon med Ytong Multipor etterspurt.

Det ideelle næringsbygget

  • Utvendige vegger og skillevegger av Silka og Ytong Multipor eller monolittiske med Ytong.
  • Alle innvendige vegger av Silka, lette skillevegger av Ytong.
  • Ytong massivt tak med ekstra isolering av Ytong Multipor som flatt tak og skråtak.
  • Ytong Multipor anbefales til isolering av kjellerdekke av armert betong, samt til underjordiske parkeringsanlegg.