Silka Højdetilpasningssten

 

Silka høydetillpasningsstein

Silka Høydetilpasningsstein brukes som nivelleringsstein nederst eller som avsluttende sluttstein på toppen av veggen.

Silka Høydetilpasningsstein benyttes normalt til første skift og settes direkte i mørtelen for å sikre en ensartet slutthøyde på veggen. Plasseringen av første skifte har stor betydning for de etterfølgende murskiftene og kvaliteten på det ferdige bygget.

Fordeler

silka kimmstein
  • Kan kombineres med alle Silka-formater
  • Manuell oppmuring
  • Enkel og rask montering
  • Kan justere ujevnheter i fundamentet
  • Benyttes til både skille- og yttervegg