Silka Veggsystem og Veggsystem Plus

Silka Veggsystem

Silka Veggsystem et et byggesystem for bærende og ikke bærende vegger. Systemet er planlagt etter moduler av 12,5 cm og bredder fra 11,5-36,5 cm, noe som gjør at man unngår unødvendige tilpasninger (skjæring) på byggeplassen.

Monteringen utføres med minikran, og det kan monteres ca. 0,63 m2 pr. løft. Med Silka Veggsystem oppnår man en effektiv byggeprosess ved at man kan starte monteringen flere steder samtidig, alt etter behov. Silka-produktene er mål- og formfaste, og dermed oppnår man en glatt overflate og jevn vekt.

Montering av Silka-produktene utføres med Silka Secure-lim, blokkene limes i stuss- og liggefugene.

SilkaVeggsystem kan med fordel benyttes der det skal tas opp en stor loddrett belastning, eller der det stilles krav til lydisolering (eks. 55 dB).

Silka Veggsystem Plus
Til større prosjekter kan Silka-produkter leveres som ferdigproduserte blokker etter forespørgsel.

Fordeler

XL-Basic
  • Høy trykkstyrke
  • Rask montering (minikran)
  • Kort leveringstid
  • God lydisolering
  • Brannklasse A1
  • Glatt overflate
  • Fliser limes direkte på veggen
  • Uorganisk
  • Varmeakkumulerende
  • Inneklimamerket

Annen produktinformasjon

Produktdata