Henvisning til yteevnedeklarasjoner med DoP- og ID nummer

I henhold til den europeiske byggevareforordning, som trådte i kraft 01.07.2013, skal alle byggevarer fremstillet iht. europeisk norm følges av en yteevnedeklarasjon, DoP (Declaration af Performance). Produkter iht. REACH regulativet skal følges av et sikkerhetsdatablad.

Sådan får du tak i yteevnedeklarasjonene
Som markedsledende leverandør av Ytong Porebetong, Multipor og Silka Kalksandsten har Xella vagt å stille yteevnedeklarasjoner til rådighet via en digital platform, således at dokumentene alltid er tilgjengelige i oppdatert version.

Ved levering av produkter hos forhandler eller på byggeplass opplyser vi DoP- og ID nummer både på følgeseddel og emballasje. Ved inntastning av disse numre på www.rad-dop.com kan de korrekte yteevnedeklarasjoner nedlastes som PDF filer. Disse kan printes eller videresendes pr. email.

1 Finn DoP- eller ID nummer på følgeseddel eller embalasje.
2. Åpne hjemmesiden www.rad-dop.com.
3. Inntast DoP nr. eller ID nr. Velg evt. språk.
4. Nedlast yteevnedeklarasjonen.

For ytterligere informasjon kontakt oss på +45 75 89 50 66.

Her kan ytevenedeklarasjonene nedlastes: www.rad-dop.com

Yteevnedeklarasjoner fra Fels