Ytong Dekke-elementer (tak- og etasjeskille)

 

Ytong Dekke-elementer

Ytong Dekke-elementer er porebetongelementer som benyttes til etasjedekke samt tak på flate tak med helling opp til 15 grader. Ytong Dekke-elementer framstilles i henhold til prosjektet. Dekke-elementene kan leveres i ulike tykkelser og kan monteres på bærende vegger. Dekke-elementenes gode isolasjonsevne sikrer løsninger med lav U-verdi. Ytong Dekke-elementer kan med fordel isoleres med Ytong Multipor mineralske isolasjonsplater.

Fordeler

Dachplatte
  • Termisk beskyttelse sommer og vinter
  • Brannklasse A1
  • Enkel og effektiv montering med kranbil
  • Mulighet for råbygg i ett materiale
  • God varmeakkumulering
  • Tette løsninger (BlowerDoor-test)
  • Takløsninger uten fuktsperrer
  • Velegnet til alle typer taktekking
  • Velegnet til alle typer støpelag og sparkelgulv
  • Inneklimamerket

Annen produktinformasjon

Produktdata Ytong Dekkeelement