Ytong Liggende veggelement (HEBEL)

Ytong liggende veggelementer Hebel

Ytong liggende veggelementer (Hebel) er ikke bærende og benyttes vanligvis til industribygg.  Elementene monteres og gjøres fast mellom betong- eller stålsøyler. Elementene dimensjoneres for vannrette belastninger i henhold til prosjektet. I tillegg kan Ytong liggende dekke-elementer med fordel benyttes som skille- og brannvegger i uoppvarmede industri- og lagerbygninger. 

Fordeler

ytong deckenabstellelement
  • Ingen tilpasning (skjærearbeid)
  • Rasjonelle elementstørrelser
  • Fleksibel planlegging og montering
  • Vannrett eller loddrett montering
  • Kan avmonteres og resirkuleres
  • Behagelig inneklima
  • God isolasjonsevne
  • Brannklasse A1

Annen produktinformasjon

Produktdata Hebel Brannveggselement