Ytong Lim og Mørtel

Bruk av Yong Lim og Elementlim sikrer korrekt montering av Ytong Blokker og Elementer. For bruk ved temperaturer under +5° C benyttes vinterlim.

Ytong Lim
Ytong Lim, Vinter
Ytong Elementlim Fix-P
Ytong Elementlim Fix-P, Vinter
Ytong Reparasjonsmørtel
Ytong Revnelim
Ytong Grunnpuss